“אנחנו לומדים מניסיון שאנשים לא לומדים כלום מניסיון.”