“האויב הגרוע ביותר שלך יכול להיות החבר הטוב ביותר שלך, והחבר הטוב ביותר שלך יכול להיות האויב הגרוע ביותר שלך.”