“אנשים מצליחים שואלים שאלות טובות יותר וכתוצאה מכך, הם מקבלים תשובות טובות יותר.”