“השכלה היא דרכון אל העתיד, כיוון שמחר שייך לאלו שמוכנים היום.”