“ניהול הוא לעשות את הדברים נכון. מנהיגות היא לעשות את הדברים הנכונים.”