״מחר: יבשת קסומה בה 99% מכל היעילות, מוטיבציה והישגים של המין האנושי מאוחסנים.״