“החבר הטוב ביותר שלי הוא זה שמוציא ממני את הטוב ביותר שבי.”