“עשה את הדבר שלך בתנאים שלך והשג את מה שבשבילו באת לכאן.”