“כאשר אתה לוקח סיכונים אתה מגלה שיש פעמים שבהם אתה מצליח ויש פעמים בהם אתה נכשל, ושניהם חשובים באותה מידה.”