“אושר הוא כמו נשיקה. אתה חייב לשתף אותו כדי ליהנות ממנו.”