“ההצלחה באה בדרך כלל לאלו העסוקים מדי מכדי לחפש אותה.”