“אם תציב לעצמך מטרות גבוהות בצורה מגוחכת וזה יהיה כישלון, אתה תיכשל מעל ההצלחה של כולם.”