“הקדש זמן לשיקולים, אך כשהזמן לפעולה מגיע, הפסק לחשוב ופעל!”