“בחיים אל תגיד לי שהשמיים הם הגבול כשיש עקבות על הירח.”