“אני יכול לקבל כישלון, כל אחד נכשל במשהו. אבל אני לא יכול לקבל לא לנסות.”