“זה שלומד אבל לא חושב, אבוד! זה שחושב אבל לא לומד נמצא בסכנה גדולה.”