“הצלחה מושגת לעיתים קרובות על ידי אלו שלא יודעים שכישלון הוא בלתי נמנע.”