“כמו שנר לא יכול לבעור בלי אש, אדם לא יכול לחיות בלי רוחניות.”