“זה לא מה שאתם מסתכלים עליו שמשנה. זה מה שאתם רואים.”