“לפעמים אתם צריכים לזנק ולבנות את הכנפיים שלכם בדרך למטה.”