“כולנו חלקים משלם אדיר שגופו הוא הטבע ונשמתו היא אלוהים.”