“פרח לא יכול לפרוח ללא השמש, אדם לא יכול לחיות ללא אהבה.”