“אנשים שחושבים שהם יודעים הכל הם תסכול מאוד גדול לאלה מאיתנו שבאמת יודעים הכל.”