“אתם מקבלים רק ניצוץ קטן של טירוף. אסור לכם לאבד אותו.”