“בעד שינויים אין ספור, דרך תנודות קשות, עושים אנו את דרכנו.”