“לעולם אל תכנס לקרב עם בן אדם מכוער, אין להם שום דבר להפסיד.”