“כשאשב מול האל בסוף החיים שלי, אני מקווה שלא תישאר לי טיפת כישרון ואני אוכל להגיד, השתמשתי בכל מה שהבאת לי.”