“חיים מתכווצים או מתרחבים ביחס לאומץ לבו של האדם.”