“כל מה שמוח האדם יכול להגות ולהאמין, הוא יכול להשיג.”