“שתי דרכים התפצלו ביער, ואני – אני לקחתי את הדרך בה עברו פחות, וזה עשה את כל ההבדל.”