“אני זוקפת את ההצלחה שלי לזה: אני בחיים לא המצאתי או קיבלתי אף תירוץ.”