“החלטיות על המטרה היא נקודת ההתחלה של כל ההישגים.”