“האנשים המתוחכמים ביותר שאני מכיר – בפנים הם כולם ילדים.”