“כוח, זמן, משיכה, אהבה. הכוחות המדהימים באמת הם כולם בלתי נראים.”