“אם אין שאלות טיפשיות, אז איזה סוג של שאלות שואלים אנשים טיפשים? הם נהיים חכמים בדיוק בזמן לשאול שאלות?”