“כשאני טובה, אני מאוד טובה, אבל כשאני רעה, אני טובה יותר.”