“החיים הם די פשוטים: אתה עושה דברים מסוימים, רובם נכשלים. חלקם עובדים. אתה עושה יותר ממה שעובד. אם זה עובד בגדול, אחרים מעתיקים את זה במהירות. אז אתה עושה משהו אחר. הטריק הוא לעשות משהו אחר.”