“יש הבדל של עולם ומלואו בין אמת לעובדות. עובדות יכולות לערפל את האמת.”