“אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, אבל כל אחד יכול לעזור למישהו.”