“אנחנו צריכים ללמד את הילדים איך לחשוב. לא מה לחשוב.”