“אתם חייבים להמשיך ולהיות משוגעים. שיגעון הוא כמו גן עדן.”