“אני אפילו לא קורא לזה אלימות כשזה כהגנה עצמית; אני קורא לזה אינטליגנציה.”