“מה ששוכן לפנינו ומה ששוכן אחרינו הם עניינים קטנים לעומת מה ששוכן בתוכינו.”