“נסיון הוא תוצר של מחשבה, ומחשבה היא תוצר של פעולה.”