“אנחנו יודעים מה אנחנו, אבל איננו יודעים מה אנו יכולים להיות.”