“השכלה בלי ערכים, שימושית ככל שהיא תהיה, נראה שהיא פשוט הופכת אדם לשטן חכם יותר.”