“אתם יכולים לחיות עד גיל מאה אם אתם מוותרים על כל הדברים שגורמים לכם לרצות להגיע לגיל מאה.”