“תישארו מחויבים להחלטות שלכם אך גמישים בגישה שלכם.”