“אם אתם עושים מה שתמיד עשיתם, אתם תקבלו מה שתמיד קיבלתם.”