“תחיה כאילו אתה תמות מחר, תלמד כאילו אתה תחיה לנצח.”